Return to Headlines

NO SCHOOL for students or staff on Wednesday, June 19 in observance of Juneteenth

REMINDER: There is NO SCHOOL for students or staff on Wednesday, June 19 in observance of Juneteenth, a federal holiday. Classes will resume on Thursday, June 20.

RECORDATORIO: NO HAY CLASES para los estudiantes o el personal el miércoles 19 de junio en observancia de Juneteenth, un feriado federal. Las clases se reanudarán el jueves 20 de junio.

RAPÈL: Pa gen okenn lekòl pou elèv oswa anplwaye nan Mèkredi, 19 jen obsève jen, yon jou ferye federal. Klas yo pral rezime nan Jedi, 20 jen.

Juneteenth